Vivendas segundo a clase de vivenda e tipo de edificio. Galicia. Ano 2015

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Vivenda unifamiliar independente 40,30 427.495
Vivenda unifamiliar acaroada 7,97 84.543
Piso ou apartamento nun edificio con menos de 10 vivendas 17,25 183.003
Piso ou apartamento nun edificio con 10 ou máis vivendas 34,37 364.615
Outro tipo 0,12 1.252
Total 100,00 1.060.907

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: "Outro tipo" inclúe as vivendas situadas nun edificio destinado principalmente a outros fins (colexio, oficina, taller) e as usadas como aloxamento fixo tales como chabola, cabana...
31-05-2016
Compartir: