Fogares segundo a carga que supoñen os gastos totais da vivenda . Ano 2015

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Unha carga pesada 59,45 630.696
Unha carga razoable 36,35 385.654
Non supoñen ningunha carga 4,20 44.557
Total 100,00 1.060.907

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
31-05-2016
Compartir: