Vivendas segundo o réxime de tenza. Ano 2015

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
En propiedade sen hipoteca 60,22 638.847
En propiedade con hipoteca 19,81 210.151
En aluguer 11,63 123.432
Cedida e outro 8,34 88.476
Total 100,00 1.060.907

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: 
31-05-2016
Compartir: