Vivendas segundo a súa antigüidade. Ano 2015

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Menos de 5 anos 0,68 7.241
De 5 a 9 anos 7,18 76.180
De 10 a 19 anos 17,98 190.759
De 20 a 49 anos 45,66 484.461
De 50 ou máis anos 28,49 302.265
Total 100,00 1.060.907

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
31-05-2016
Compartir: