Vivendas segundo a accesibilidade a determinados servizos nunha distancia de aproximadamente 15 minutos

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  2015
  A péNalgún medio de transporte   Con posibilidade de transporte público   Sen posibilidade de transporte públicoNon dispoñenTotal
Centro de saúde ou ambulatorio públicos 60,44 37,06 20,13 16,92 2,50 100,00
Farmacia 70,95 27,07 12,06 15,01 1,98 100,00
Gardería pública 56,60 32,54 17,41 15,13 10,86 100,00
Centro público que imparte educación infantil 67,44 29,56 20,69 8,88 3,00 100,00
Centro público que imparte educación primaria 65,90 30,97 23,14 7,83 3,13 100,00
Centro público que imparte ESO 59,09 32,97 25,67 7,30 7,94 100,00
Centro público que imparte bacharelato 52,79 32,68 24,47 8,21 14,54 100,00
Centro público que imparte formación profesional 42,08 37,25 27,33 9,92 20,67 100,00
Biblioteca pública 56,05 33,52 19,06 14,46 10,43 100,00
Oficina de correos 54,80 38,46 22,93 15,52 6,74 100,00
Parada de autobús 83,78 10,53 3,20 7,33 5,69 100,00
Estación de tren 22,84 34,18 25,58 8,60 42,99 100,00
Instalacións deportivas de titularidade pública 61,95 31,60 16,72 14,88 6,46 100,00
Centros sociais de ocio públicos (culturais, da terceira idade, ludotecas...) 67,80 24,96 13,19 11,77 7,24 100,00
Espazos abertos de ocio (parques…) 77,53 18,57 8,51 10,05 3,91 100,00
Tenda de comestibles 73,85 23,40 10,52 12,87 2,75 100,00
Venda de prensa 71,04 24,21 11,03 13,18 4,76 100,00
Banco, caixa de aforros, caixeiro 65,41 31,38 15,36 16,02 3,21 100,00
Bar ou cafetería 83,24 15,21 6,06 9,15 1,55 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
31-05-2016
Compartir: