Fogares segundo o grao de satisfacción global coa vivenda. Ano 2015

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Moi insatisfeito 2,59 27.455
Algo insatisfeito 9,23 97.884
Satisfeito 72,33 767.351
Moi satisfeito 15,86 168.217
Total 100,00 1.060.907

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
31-05-2016
Compartir: