Fogares que cambiaron de vivenda nos últimos 5 anos segundo a razón principal do cambio. Ano 2015

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Mellor vivenda (máis nova, máis grande, mellor equipada, zona con mellores servizos) 22,19 27.521
Adquiriu esta vivenda en propiedade ou cedéronlla 20,01 24.823
Esta vivenda é máis económica 13,43 16.666
Motivos de traballo dalgún dos membros do fogar, mellorar as posibilidades de atopar traballo ou montar un negocio 14,82 18.386
Motivos familiares (ter familia que vive na zona...) 8,97 11.121
Por formación do fogar (matrimonio, vida en parella, emancipación…) 15,30 18.976
Outra razón 5,29 6.557
Total 100,00 124.051

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
31-05-2016
Compartir: