Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado, sexo e grupos de idade (desde 2011)

Unidade: Número de afiliacións
Sexo=Total Idade=Total
  2016/Setembro2017/Xuño2017/Setembro
Galicia 950.359 958.818 974.910
   A Coruña 400.519 404.542 411.484
   Lugo 120.596 120.412 122.678
   Ourense 100.529 99.367 101.557
   Pontevedra 328.715 334.497 339.191

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Inclúense as afiliacións no réxime xeral de convenios especiais.
O día 30/01/2014 modificáronse os datos da táboa e pasáronse a publicar as afiliacións segundo o concello de residencia do afiliado, que se obtén cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal continuo do INE. NOTA
Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.

29-10-2018
Compartir: