Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado, sexo e grupos de idade (desde 2011)

Unidade: Número de afiliacións
Sexo=Total Idade=Total
  2018/Setembro2019/Xuño2019/Setembro
Galicia 997.832 1.006.482 1.003.078
   A Coruña 419.998 424.058 422.926
   Lugo 123.903 124.489 124.127
   Ourense 103.450 102.865 103.192
   Pontevedra 350.481 355.070 352.833

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
Nota: A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Inclúense as afiliacións no réxime xeral de convenios especiais.
O día 30/01/2014 modificáronse os datos da táboa e pasáronse a publicar as afiliacións segundo o concello de residencia do afiliado, que se obtén cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal continuo do INE. NOTA
Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.

29-07-2020
Compartir: