Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=12 Galicia
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2017 708.998 5.367 27.445 214.563 - 21.320 0 - 977.694
2018 734.647 5.554 27.154 212.808 - 21.268 0 - 1.001.430
2019 755.223 5.753 26.294 210.420 - 21.102 0 - 1.018.792
2020 741.987 5.799 25.219 207.790 - 20.515 0 - 1.001.310
   2020/Setembro 750.353 7.498 24.961 208.221 - 20.766 0 - 1.011.799
   2020/Outubro 752.633 5.573 25.065 207.941 - 20.805 0 - 1.012.018
   2020/Novembro 750.306 5.561 25.204 207.954 - 20.860 0 - 1.009.884
   2020/Decembro 743.295 5.473 25.213 207.856 - 20.323 0 - 1.002.161
2021/Xaneiro 735.146 5.582 25.158 207.020 - 19.432 0 - 992.338
2021/Febreiro 736.064 5.763 25.284 207.213 - 19.706 0 - 994.029
2021/Marzo 739.575 5.845 25.365 207.795 - 20.154 0 - 998.733
2021/Abril 742.691 5.791 25.392 208.245 - 19.875 0 - 1.001.994
2021/Maio 750.815 5.865 25.447 208.687 - 19.714 0 - 1.010.528
2021/Xuño 761.133 5.982 25.451 209.254 - 19.901 0 - 1.021.721
2021/Xullo 774.649 6.254 25.309 209.646 - 20.414 0 - 1.036.273
2021/Agosto 777.949 6.233 25.222 209.745 - 20.322 0 - 1.039.470
2021/Setembro 771.861 7.799 25.053 209.435 - 20.082 0 - 1.034.229

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

04-10-2021
Compartir: