Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=12 Galicia
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2015 670.357 4.857 27.527 217.546 - 20.906 0 - 941.192
2016 687.214 5.157 27.545 216.421 - 21.179 0 - 957.515
2017 708.998 5.367 27.445 214.563 - 21.320 0 - 977.694
2018 734.647 5.554 27.154 212.808 - 21.268 0 - 1.001.430
   2018/Outubro 746.807 5.754 26.933 211.949 - 21.755 0 - 1.013.198
   2018/Novembro 744.227 5.362 26.977 211.565 - 21.741 0 - 1.009.871
   2018/Decembro 741.297 5.218 26.907 211.287 - 21.398 0 - 1.006.107
2019/Xaneiro 729.884 5.330 26.691 209.927 - 20.538 0 - 992.370
2019/Febreiro 734.366 5.512 26.693 209.877 - 20.864 0 - 997.311
2019/Marzo 740.825 5.561 26.650 210.297 - 21.072 0 - 1.004.405
2019/Abril 747.054 5.456 26.580 210.643 - 20.859 0 - 1.010.592
2019/Maio 754.848 5.557 26.538 210.890 - 20.572 0 - 1.018.406
2019/Xuño 761.019 5.681 26.404 211.344 - 20.745 0 - 1.025.192
2019/Xullo 772.640 5.908 26.177 211.420 - 21.337 0 - 1.037.482
2019/Agosto 772.536 5.994 26.027 211.003 - 21.341 0 - 1.036.900
2019/Setembro 764.105 7.626 25.883 210.489 - 21.444 0 - 1.029.548
2019/Outubro 764.052 5.700 25.943 210.070 - 21.685 0 - 1.027.450

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

05-11-2019
Compartir: