Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=12 Galicia
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2014 652.181 4.525 27.470 216.060 - 21.602 0 - 921.838
2015 670.357 4.857 27.527 217.546 - 20.906 0 - 941.192
2016 687.214 5.157 27.545 216.421 - 21.179 0 - 957.515
2017 708.998 5.367 27.445 214.563 - 21.320 0 - 977.694
   2017/Setembro 721.982 6.499 27.304 214.779 - 21.696 0 - 992.260
   2017/Outubro 721.252 5.284 27.317 214.263 - 21.789 0 - 989.904
   2017/Novembro 720.945 5.171 27.374 213.705 - 21.962 0 - 989.157
   2017/Decembro 718.460 5.056 27.336 213.073 - 21.523 0 - 985.448
2018/Xaneiro 708.556 5.148 27.170 212.046 - 20.542 0 - 973.462
2018/Febreiro 712.523 5.338 27.325 212.529 - 20.774 0 - 978.489
2018/Marzo 717.865 5.301 27.389 213.203 - 21.125 0 - 984.884
2018/Abril 722.150 5.229 27.385 213.359 - 21.293 0 - 989.416
2018/Maio 730.640 5.389 27.410 213.702 - 20.950 0 - 998.091
2018/Xuño 738.340 5.573 27.314 214.277 - 20.995 0 - 1.006.499
2018/Xullo 753.005 5.654 27.131 214.249 - 21.507 0 - 1.021.545
2018/Agosto 753.331 5.658 27.000 212.910 - 21.489 0 - 1.020.388
2018/Setembro 746.071 7.018 26.869 212.271 - 21.659 0 - 1.013.888

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

02-10-2018
Compartir: