Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=12 Galicia
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2013 649.550 4.455 27.379 213.870 - 22.100 0 - 917.355
2014 652.181 4.525 27.470 216.060 - 21.602 0 - 921.838
2015 670.357 4.857 27.527 217.546 - 20.906 0 - 941.192
2016 687.214 5.157 27.545 216.421 - 21.179 0 - 957.515
   2016/Decembro 694.350 4.943 27.565 215.572 - 21.305 0 - 963.735
2017 708.998 5.367 27.445 214.563 - 21.320 0 - 977.694
   2017/Xaneiro 683.721 5.007 27.209 214.217 - 20.593 0 - 950.747
   2017/Febreiro 686.140 5.079 27.480 213.988 - 20.878 0 - 953.563
   2017/Marzo 690.822 5.165 27.562 214.373 - 21.212 0 - 959.133
   2017/Abril 695.775 5.190 27.606 214.766 - 21.131 0 - 964.468
   2017/Maio 702.298 5.285 27.596 215.156 - 20.969 0 - 971.305
   2017/Xuño 710.385 5.398 27.647 215.562 - 20.885 0 - 979.877
   2017/Xullo 726.637 5.461 27.481 215.456 - 21.563 0 - 996.598
   2017/Agosto 728.967 5.725 27.418 215.127 - 21.653 0 - 998.891
   2017/Setembro 721.982 6.499 27.304 214.779 - 21.696 0 - 992.260
   2017/Outubro 721.252 5.284 27.317 214.263 - 21.789 0 - 989.904
   2017/Novembro 720.945 5.171 27.374 213.705 - 21.962 0 - 989.157
   2017/Decembro 718.460 5.056 27.336 213.073 - 21.523 0 - 985.448

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-01-2018
Compartir: