Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=A Coruña
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2014 287.413 1.579 11.688 87.084 - 6.110 0 - 393.874
2015 295.399 1.657 11.702 87.936 - 5.934 0 - 402.628
2016 303.061 1.736 11.742 87.502 - 5.983 0 - 410.023
2017 312.744 1.805 11.721 86.736 - 6.017 0 - 419.022
   2017/Xuño 313.032 1.806 11.805 87.094 - 5.729 0 - 419.466
   2017/Xullo 318.790 1.832 11.756 86.970 - 5.845 0 - 425.193
   2017/Agosto 319.708 1.905 11.718 86.840 - 5.834 0 - 426.005
   2017/Setembro 316.822 1.880 11.670 86.734 - 6.165 0 - 423.271
   2017/Outubro 317.548 1.813 11.652 86.632 - 6.375 0 - 424.021
   2017/Novembro 317.495 1.788 11.658 86.450 - 6.453 0 - 423.845
   2017/Decembro 316.517 1.792 11.639 86.221 - 6.233 0 - 422.402
2018/Xaneiro 312.421 1.795 11.575 85.801 - 5.816 0 - 417.408
2018/Febreiro 314.184 1.833 11.653 85.967 - 6.012 0 - 419.650
2018/Marzo 316.671 1.851 11.714 86.239 - 6.062 0 - 422.537
2018/Abril 318.180 1.869 11.709 86.302 - 6.075 0 - 424.135
2018/Maio 320.980 1.897 11.729 86.442 - 5.750 0 - 426.798
2018/Xuño 322.748 1.910 11.729 86.603 - 5.748 0 - 428.738

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-07-2018
Compartir: