Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Lugo
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2014 71.577 1.544 3.599 36.655 - 1.613 0 - 114.988
2015 73.426 1.744 3.619 36.455 - 1.514 0 - 116.758
2016 75.348 1.891 3.625 36.030 - 1.555 0 - 118.448
2017 77.389 1.915 3.580 35.474 - 1.580 0 - 119.938
   2017/Novembro 78.389 1.855 3.552 35.293 - 1.605 0 - 120.694
   2017/Decembro 78.154 1.786 3.550 35.131 - 1.585 0 - 120.205
2018/Xaneiro 77.169 1.788 3.535 34.991 - 1.551 0 - 119.035
2018/Febreiro 77.211 1.862 3.553 35.036 - 1.502 0 - 119.163
2018/Marzo 77.904 1.833 3.557 35.096 - 1.539 0 - 119.930
2018/Abril 78.412 1.821 3.551 35.139 - 1.550 0 - 120.474
2018/Maio 79.272 1.857 3.561 35.171 - 1.513 0 - 121.374
2018/Xuño 80.282 1.914 3.538 35.166 - 1.508 0 - 122.408
2018/Xullo 82.264 1.969 3.493 35.100 - 1.596 0 - 124.422
2018/Agosto 83.066 2.003 3.480 34.852 - 1.594 0 - 124.996
2018/Setembro 81.571 2.005 3.464 34.727 - 1.568 0 - 123.334
2018/Outubro 81.409 1.963 3.464 34.630 - 1.551 0 - 123.016
2018/Novembro 80.694 1.897 3.462 34.534 - 1.546 0 - 122.133

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

04-12-2018
Compartir: