Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Lugo
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2017 77.389 1.915 3.580 35.474 - 1.580 0 - 119.938
2018 80.007 1.896 3.510 34.916 - 1.546 0 - 121.875
2019 82.360 1.908 3.367 34.045 - 1.529 0 - 123.210
2020 80.784 1.877 3.166 33.363 - 1.515 0 - 120.705
   2020/Setembro 82.026 2.014 3.120 33.355 - 1.532 0 - 122.047
   2020/Outubro 81.880 1.872 3.138 33.270 - 1.531 0 - 121.690
   2020/Novembro 81.231 1.834 3.155 33.192 - 1.548 0 - 120.960
   2020/Decembro 80.623 1.759 3.154 33.124 - 1.497 0 - 120.157
2021/Xaneiro 79.437 1.759 3.129 32.961 - 1.475 0 - 118.762
2021/Febreiro 79.292 1.809 3.128 32.958 - 1.456 0 - 118.644
2021/Marzo 79.775 1.831 3.133 33.022 - 1.444 0 - 119.205
2021/Abril 80.196 1.824 3.138 33.028 - 1.495 0 - 119.681
2021/Maio 81.119 1.827 3.139 33.028 - 1.492 0 - 120.606
2021/Xuño 82.550 1.879 3.132 33.042 - 1.507 0 - 122.109
2021/Xullo 84.346 2.107 3.107 33.010 - 1.527 0 - 124.096
2021/Agosto 85.336 2.129 3.108 32.993 - 1.537 0 - 125.104
2021/Setembro 84.314 2.027 3.079 32.909 - 1.535 0 - 123.864

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

04-10-2021
Compartir: