Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Lugo
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2013 71.373 1.478 3.521 36.729 - 1.731 0 - 114.832
2014 71.577 1.544 3.599 36.655 - 1.613 0 - 114.988
2015 73.426 1.744 3.619 36.455 - 1.514 0 - 116.758
2016 75.348 1.891 3.625 36.030 - 1.555 0 - 118.448
   2016/Decembro 75.976 1.849 3.628 35.695 - 1.570 0 - 118.718
2017 77.389 1.915 3.580 35.474 - 1.580 0 - 119.938
   2017/Xaneiro 74.566 1.838 3.576 35.515 - 1.542 0 - 117.037
   2017/Febreiro 74.361 1.811 3.611 35.503 - 1.502 0 - 116.788
   2017/Marzo 75.043 1.862 3.607 35.538 - 1.556 0 - 117.606
   2017/Abril 75.773 1.882 3.604 35.559 - 1.601 0 - 118.418
   2017/Maio 76.437 1.894 3.602 35.545 - 1.547 0 - 119.025
   2017/Xuño 77.359 1.971 3.611 35.566 - 1.555 0 - 120.061
   2017/Xullo 79.710 2.064 3.578 35.551 - 1.635 0 - 122.539
   2017/Agosto 80.499 1.994 3.566 35.533 - 1.642 0 - 123.234
   2017/Setembro 79.181 2.027 3.560 35.484 - 1.607 0 - 121.859
   2017/Outubro 79.054 1.972 3.540 35.414 - 1.587 0 - 121.568
   2017/Novembro 78.389 1.855 3.552 35.293 - 1.605 0 - 120.694
   2017/Decembro 78.154 1.786 3.550 35.131 - 1.585 0 - 120.205

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-01-2018
Compartir: