Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Ourense
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2014 68.575 286 3.419 25.927 - 0 0 - 98.208
2015 69.612 309 3.397 25.927 - 0 0 - 99.245
2016 70.647 345 3.360 25.523 - 0 0 - 99.875
2017 72.120 354 3.329 25.217 - 0 0 - 101.019
   2017/Novembro 73.554 293 3.313 25.104 - 0 0 - 102.264
   2017/Decembro 73.347 292 3.317 25.061 - 0 0 - 102.018
2018/Xaneiro 72.332 320 3.297 24.903 - 0 0 - 100.852
2018/Febreiro 72.690 330 3.297 24.908 - 0 0 - 101.225
2018/Marzo 73.124 341 3.266 24.948 - 0 0 - 101.679
2018/Abril 73.117 338 3.279 24.926 - 0 0 - 101.660
2018/Maio 73.577 372 3.281 24.920 - 0 0 - 102.150
2018/Xuño 74.374 431 3.252 24.970 - 0 0 - 103.027
2018/Xullo 75.801 442 3.230 24.931 - 0 0 - 104.404
2018/Agosto 76.206 404 3.215 24.317 - 0 0 - 104.142
2018/Setembro 75.619 694 3.190 24.195 - 0 0 - 103.697
2018/Outubro 75.157 519 3.213 24.164 - 0 0 - 103.053
2018/Novembro 74.780 312 3.211 24.138 - 0 0 - 102.441

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

04-12-2018
Compartir: