Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Ourense
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2013 68.487 300 3.397 25.806 - 0 0 - 97.991
2014 68.575 286 3.419 25.927 - 0 0 - 98.208
2015 69.612 309 3.397 25.927 - 0 0 - 99.245
2016 70.647 345 3.360 25.523 - 0 0 - 99.875
   2016/Decembro 71.599 274 3.339 25.421 - 0 0 - 100.633
2017 72.120 354 3.329 25.217 - 0 0 - 101.019
   2017/Xaneiro 70.383 279 3.298 25.205 - 0 0 - 99.164
   2017/Febreiro 70.230 297 3.330 25.166 - 0 0 - 99.024
   2017/Marzo 70.443 307 3.343 25.212 - 0 0 - 99.306
   2017/Abril 70.622 346 3.348 25.275 - 0 0 - 99.591
   2017/Maio 71.104 380 3.349 25.320 - 0 0 - 100.153
   2017/Xuño 71.684 404 3.353 25.359 - 0 0 - 100.800
   2017/Xullo 73.235 363 3.340 25.316 - 0 0 - 102.254
   2017/Agosto 73.821 417 3.330 25.234 - 0 0 - 102.802
   2017/Setembro 73.640 511 3.304 25.174 - 0 0 - 102.629
   2017/Outubro 73.393 341 3.317 25.145 - 0 0 - 102.196
   2017/Novembro 73.554 293 3.313 25.104 - 0 0 - 102.264
   2017/Decembro 73.347 292 3.317 25.061 - 0 0 - 102.018

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-01-2018
Compartir: