Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Pontevedra
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2015 231.921 1.147 8.810 67.227 - 13.457 0 - 322.562
2016 238.158 1.184 8.818 67.366 - 13.641 0 - 329.169
2017 246.745 1.293 8.815 67.137 - 13.723 0 - 337.714
2018 258.050 1.350 8.776 67.059 - 13.714 0 - 348.949
   2018/Outubro 263.055 1.350 8.731 66.984 - 13.851 0 - 353.970
   2018/Novembro 261.531 1.271 8.758 66.876 - 13.804 0 - 352.239
   2018/Decembro 259.834 1.228 8.725 66.915 - 13.687 0 - 350.389
2019/Xaneiro 255.443 1.294 8.652 66.526 - 13.224 0 - 345.139
2019/Febreiro 257.205 1.357 8.631 66.579 - 13.325 0 - 347.096
2019/Marzo 259.333 1.354 8.629 66.786 - 13.502 0 - 349.604
2019/Abril 261.855 1.281 8.609 66.957 - 13.518 0 - 352.220
2019/Maio 264.875 1.284 8.591 67.128 - 13.421 0 - 355.299
2019/Xuño 268.378 1.320 8.568 67.412 - 13.637 0 - 359.315
2019/Xullo 273.664 1.312 8.494 67.610 - 14.046 0 - 365.126
2019/Agosto 272.934 1.276 8.443 67.512 - 14.017 0 - 364.182
2019/Setembro 269.871 2.417 8.402 67.341 - 13.888 0 - 361.919
2019/Outubro 268.858 1.282 8.443 67.093 - 13.813 0 - 359.488

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

05-11-2019
Compartir: