Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Pontevedra
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2014 224.617 1.115 8.764 66.393 - 13.879 0 - 314.768
2015 231.921 1.147 8.810 67.227 - 13.457 0 - 322.562
2016 238.158 1.184 8.818 67.366 - 13.641 0 - 329.169
2017 246.745 1.293 8.815 67.137 - 13.723 0 - 337.714
   2017/Setembro 252.340 2.081 8.769 67.387 - 13.924 0 - 344.500
   2017/Outubro 251.256 1.157 8.808 67.071 - 13.827 0 - 342.119
   2017/Novembro 251.507 1.234 8.852 66.857 - 13.903 0 - 342.354
   2017/Decembro 250.443 1.186 8.830 66.659 - 13.705 0 - 340.823
2018/Xaneiro 246.633 1.245 8.762 66.353 - 13.174 0 - 336.167
2018/Febreiro 248.437 1.314 8.822 66.618 - 13.259 0 - 338.451
2018/Marzo 250.166 1.276 8.852 66.920 - 13.523 0 - 340.738
2018/Abril 252.441 1.201 8.845 66.993 - 13.667 0 - 343.147
2018/Maio 256.811 1.264 8.839 67.169 - 13.688 0 - 347.770
2018/Xuño 260.937 1.319 8.795 67.537 - 13.739 0 - 352.326
2018/Xullo 267.141 1.302 8.749 67.726 - 14.097 0 - 359.015
2018/Agosto 265.752 1.239 8.735 67.394 - 14.105 0 - 357.226
2018/Setembro 263.172 2.221 8.694 67.162 - 13.935 0 - 355.185

Fonte: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

02-10-2018
Compartir: