Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Pontevedra
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2017 246.745 1.293 8.815 67.137 - 13.723 0 - 337.714
2018 258.050 1.350 8.776 67.059 - 13.714 0 - 348.949
2019 265.647 1.395 8.529 67.075 - 13.649 0 - 356.296
2020 261.948 1.407 8.224 66.699 - 13.185 0 - 351.462
   2020/Setembro 266.513 2.433 8.167 67.045 - 13.319 0 - 357.476
   2020/Outubro 266.762 1.254 8.208 66.890 - 13.156 0 - 356.269
   2020/Novembro 266.144 1.342 8.279 66.928 - 13.190 0 - 355.883
   2020/Decembro 262.806 1.336 8.293 66.920 - 12.994 0 - 352.348
2021/Xaneiro 259.585 1.413 8.269 66.673 - 12.606 0 - 348.545
2021/Febreiro 259.827 1.452 8.304 66.783 - 12.707 0 - 349.073
2021/Marzo 260.523 1.453 8.321 67.006 - 12.906 0 - 350.209
2021/Abril 261.610 1.392 8.335 67.277 - 12.795 0 - 351.409
2021/Maio 264.331 1.410 8.352 67.533 - 12.728 0 - 354.354
2021/Xuño 269.338 1.465 8.331 67.883 - 12.921 0 - 359.939
2021/Xullo 274.899 1.467 8.283 68.177 - 13.289 0 - 366.116
2021/Agosto 275.148 1.395 8.255 68.238 - 13.204 0 - 366.241
2021/Setembro 273.118 2.730 8.171 68.058 - 12.901 0 - 364.978

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

04-10-2021
Compartir: