Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Pontevedra
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2013 223.659 1.148 8.714 65.607 - 14.225 0 - 313.353
2014 224.617 1.115 8.764 66.393 - 13.879 0 - 314.768
2015 231.921 1.147 8.810 67.227 - 13.457 0 - 322.562
2016 238.158 1.184 8.818 67.366 - 13.641 0 - 329.169
   2016/Decembro 239.919 1.080 8.837 67.264 - 13.546 0 - 330.646
2017 246.745 1.293 8.815 67.137 - 13.723 0 - 337.714
   2017/Xaneiro 236.144 1.172 8.724 66.803 - 13.247 0 - 326.089
   2017/Febreiro 237.359 1.230 8.806 66.733 - 13.300 0 - 327.427
   2017/Marzo 238.477 1.232 8.826 66.908 - 13.529 0 - 328.971
   2017/Abril 240.913 1.161 8.837 67.117 - 13.681 0 - 331.709
   2017/Maio 244.057 1.202 8.845 67.315 - 13.677 0 - 335.096
   2017/Xuño 248.310 1.217 8.878 67.544 - 13.602 0 - 339.551
   2017/Xullo 254.901 1.201 8.807 67.619 - 14.083 0 - 346.613
   2017/Agosto 254.938 1.410 8.804 67.521 - 14.177 0 - 346.850
   2017/Setembro 252.340 2.081 8.769 67.387 - 13.924 0 - 344.500
   2017/Outubro 251.256 1.157 8.808 67.071 - 13.827 0 - 342.119
   2017/Novembro 251.507 1.234 8.852 66.857 - 13.903 0 - 342.354
   2017/Decembro 250.443 1.186 8.830 66.659 - 13.705 0 - 340.823

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-01-2018
Compartir: