Contas económicas trimestrais. Base 2008. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos brutos Dato=Niveis Espazo=Galicia
  PIBpm
   2000/I 8.117.014
   2000/II 8.586.774
   2000/III 8.567.298
   2000/IV 8.724.472
   2001/I 8.797.705
   2001/II 9.166.939
   2001/III 9.204.629
   2001/IV 9.433.102
   2002/I 9.313.892
   2002/II 9.828.210
   2002/III 9.797.041
   2002/IV 10.006.714
   2003/I 9.994.841
   2003/II 10.416.785
   2003/III 10.343.702
   2003/IV 10.767.262
   2004/I 10.636.204
   2004/II 11.153.146
   2004/III 11.145.501
   2004/IV 11.484.482
   2005/I 11.359.733
   2005/II 12.027.204
   2005/III 11.949.073
   2005/IV 12.377.922
   2006/I 12.376.524
   2006/II 12.966.928
   2006/III 12.813.712
   2006/IV 13.657.244
   2007/I 13.366.889
   2007/II 14.082.714
   2007/III 14.047.737
   2007/IV 14.618.883
   2008/I 14.020.354
   2008/II 14.525.667
   2008/III 14.542.484
   2008/IV 14.759.953
   2009/I 13.846.422
   2009/II 14.046.143
   2009/III 14.031.071
   2009/IV 14.542.114
   2010/I 13.804.237
   2010/II 14.265.265
   2010/III 14.188.143
   2010/IV 14.268.480
   2011/I 13.825.688
   2011/II 14.125.219
   2011/III 13.941.148
   2011/IV 13.978.595
   2012/I 13.458.097
   2012/II 13.691.099
   2012/III 13.666.321
   2012/IV 13.417.395
   2013/I 13.335.393
   2013/II 13.640.484
   2013/III 13.657.145
   2013/IV 13.680.001
   2014/I 13.280.463
   2014/II 13.579.848
   2014/III 13.712.200
   2014/IV 13.640.229
2015/I 13.350.897

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2011 e 2012 son provisionais. Os datos dos anos 2013 e 2014 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

22-06-2015
Compartir: