Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Galicia
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2014 918.806 649.150 4.570 27.407 0 216.161 21.519
2015 937.414 666.890 4.757 27.458 0 217.586 20.722
2016 953.775 683.761 5.097 27.461 0 216.421 21.035
2017 973.812 705.485 5.355 27.347 0 214.455 21.171
   2017/Agosto 988.668 718.209 7.019 27.149 0 214.822 21.469
   2017/Setembro 991.589 722.204 5.404 27.263 0 214.906 21.812
   2017/Outubro 984.311 716.128 5.232 27.206 0 214.048 21.697
   2017/Novembro 985.506 717.754 5.084 27.277 0 213.442 21.949
   2017/Decembro 974.793 708.935 4.989 27.265 0 212.863 20.741
2018/Xaneiro 972.431 707.294 5.245 27.078 0 212.073 20.741
2018/Febreiro 976.816 711.125 5.332 27.239 0 212.400 20.720
2018/Marzo 984.582 717.339 5.198 27.363 0 213.399 21.283
2018/Abril 988.129 721.487 5.223 27.286 0 213.274 20.859
2018/Maio 996.319 729.374 5.485 27.242 0 213.497 20.721
2018/Xuño 1.008.738 740.531 5.607 27.226 0 214.349 21.025
2018/Xullo 1.018.870 751.031 5.633 26.986 0 213.720 21.500
2018/Agosto 1.006.269 740.685 5.641 26.708 0 212.159 21.076

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

25-09-2018
Compartir: