Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Galicia
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 953.775 683.761 5.097 27.461 0 216.421 21.035
2017 973.812 705.485 5.355 27.347 0 214.455 21.171
2018 997.776 731.516 5.534 27.036 0 212.557 21.132
2019 1.015.254 752.337 5.632 26.176 0 210.143 20.967
2020 996.026 737.315 5.672 25.117 0 207.592 20.330
2020/Xaneiro 1.003.591 744.747 5.396 25.655 0 207.471 20.322
2020/Febreiro 1.012.422 752.248 5.492 25.794 0 208.297 20.591
2020/Marzo 980.069 721.789 5.343 25.522 0 207.163 20.252
2020/Abril 969.784 713.592 5.389 24.847 0 206.098 19.858
2020/Maio 979.472 722.355 5.572 24.787 0 206.801 19.957
2020/Xuño 985.842 727.408 6.002 24.843 0 207.482 20.107
2020/Xullo 1.004.685 744.875 6.105 24.900 0 208.306 20.499
2020/Agosto 1.005.099 744.784 6.527 24.827 0 208.400 20.561
2020/Setembro 1.005.106 746.161 5.781 24.849 0 207.556 20.759
2020/Outubro 1.012.710 753.432 5.572 25.061 0 207.979 20.666
2020/Novembro 1.003.586 744.394 5.481 25.141 0 207.825 20.745
2020/Decembro 989.946 731.995 5.398 25.180 0 207.729 19.644
2021/Xaneiro 993.665 736.384 5.694 25.197 0 207.063 19.327
2021/Febreiro 993.551 735.116 5.802 25.318 0 207.460 19.855
2021/Marzo 991.066 732.602 5.721 25.248 0 207.552 19.943
2021/Abril 999.739 740.923 5.793 25.282 0 208.076 19.665
2021/Maio 1.008.995 749.504 5.845 25.308 0 208.686 19.652
2021/Xuño 1.016.686 756.457 6.086 25.182 0 208.990 19.971
2021/Xullo 1.039.260 777.671 6.245 25.278 0 209.750 20.316
2021/Agosto 1.027.491 766.728 6.264 24.949 0 209.436 20.114
2021/Setembro 1.025.884 764.466 7.355 24.910 0 208.859 20.294

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

14-10-2021
Compartir: