Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Galicia
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2013 913.755 646.275 4.399 27.320 0 213.879 21.882
2014 918.806 649.150 4.570 27.407 0 216.161 21.519
2015 937.414 666.890 4.757 27.458 0 217.586 20.722
2016 953.775 683.761 5.097 27.461 0 216.421 21.035
   2016/Decembro 954.240 685.847 4.891 27.476 0 215.446 20.580
2017 973.812 705.485 5.355 27.347 0 214.455 21.171
   2017/Xaneiro 948.691 681.716 5.006 27.330 0 214.002 20.637
   2017/Febreiro 952.775 685.364 5.106 27.408 0 214.141 20.756
   2017/Marzo 955.724 688.094 5.115 27.458 0 214.214 20.843
   2017/Abril 966.248 697.364 5.227 27.567 0 215.025 21.065
   2017/Maio 968.581 699.931 5.292 27.492 0 215.137 20.729
   2017/Xuño 975.094 706.059 5.417 27.373 0 215.402 20.843
   2017/Xullo 993.770 724.057 5.374 27.375 0 215.455 21.509
   2017/Agosto 988.668 718.209 7.019 27.149 0 214.822 21.469
   2017/Setembro 991.589 722.204 5.404 27.263 0 214.906 21.812
   2017/Outubro 984.311 716.128 5.232 27.206 0 214.048 21.697
   2017/Novembro 985.506 717.754 5.084 27.277 0 213.442 21.949
   2017/Decembro 974.793 708.935 4.989 27.265 0 212.863 20.741

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

12-01-2018
Compartir: