Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Galicia
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2015 937.414 666.890 4.757 27.458 0 217.586 20.722
2016 953.775 683.761 5.097 27.461 0 216.421 21.035
2017 973.812 705.485 5.355 27.347 0 214.455 21.171
2018 997.776 731.516 5.534 27.036 0 212.557 21.132
   2018/Setembro 1.015.723 747.675 7.371 26.842 0 212.160 21.675
   2018/Outubro 1.005.755 740.655 5.327 26.789 0 211.401 21.583
   2018/Novembro 1.005.221 740.552 5.186 26.854 0 211.074 21.555
   2018/Decembro 994.453 730.445 5.165 26.815 0 211.182 20.846
2019/Xaneiro 990.810 728.865 5.415 26.544 0 209.496 20.490
2019/Febreiro 996.561 733.987 5.529 26.569 0 209.607 20.869
2019/Marzo 1.006.613 743.217 5.514 26.595 0 210.379 20.908
2019/Abril 1.009.303 746.296 5.396 26.453 0 210.430 20.728
2019/Maio 1.014.881 752.145 5.588 26.356 0 210.605 20.187
2019/Xuño 1.025.425 761.015 5.801 26.308 0 211.494 20.807
2019/Xullo 1.034.102 769.747 5.921 25.983 0 211.038 21.413
2019/Agosto 1.034.157 770.152 6.140 25.917 0 210.844 21.104
2019/Setembro 1.021.576 757.851 6.549 25.740 0 209.873 21.563

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

14-10-2019
Compartir: