Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=A Coruña
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2014 392.513 286.089 1.573 11.655 0 87.118 6.079
2015 401.095 293.950 1.650 11.671 0 87.948 5.876
2016 408.398 301.551 1.724 11.708 0 87.485 5.931
2017 417.322 311.182 1.793 11.676 0 86.681 5.991
   2017/Agosto 420.560 314.602 1.898 11.608 0 86.707 5.745
   2017/Setembro 423.827 317.167 1.828 11.654 0 86.784 6.394
   2017/Outubro 422.155 315.771 1.773 11.599 0 86.576 6.436
   2017/Novembro 422.186 315.990 1.781 11.609 0 86.370 6.436
   2017/Decembro 418.139 312.697 1.774 11.602 0 86.123 5.943
2018/Xaneiro 416.861 311.699 1.801 11.538 0 85.794 6.029
2018/Febreiro 419.023 313.663 1.833 11.628 0 85.945 5.954
2018/Marzo 422.957 316.933 1.835 11.716 0 86.291 6.182
2018/Abril 422.901 317.295 1.870 11.647 0 86.276 5.813
2018/Maio 425.318 319.704 1.902 11.674 0 86.354 5.684
2018/Xuño 428.902 323.003 1.918 11.702 0 86.588 5.691
2018/Xullo 432.273 326.587 1.939 11.581 0 86.355 5.811
2018/Agosto 427.799 322.530 2.042 11.443 0 86.089 5.695

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

25-09-2018
Compartir: