Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=A Coruña
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 408.398 301.551 1.724 11.708 0 87.485 5.931
2017 417.322 311.182 1.793 11.676 0 86.681 5.991
2018 426.545 320.979 1.892 11.574 0 86.111 5.989
2019 434.794 330.252 1.995 11.254 0 85.406 5.887
2020 425.705 322.735 2.052 10.861 0 84.293 5.765
2020/Xaneiro 430.712 327.644 1.933 11.090 0 84.343 5.702
2020/Febreiro 434.999 331.360 1.990 11.150 0 84.600 5.899
2020/Marzo 421.433 318.518 1.968 11.049 0 84.151 5.747
2020/Abril 416.266 314.251 1.958 10.746 0 83.713 5.598
2020/Maio 419.168 316.920 1.993 10.734 0 83.971 5.550
2020/Xuño 419.919 317.236 2.106 10.751 0 84.167 5.659
2020/Xullo 426.822 323.784 2.174 10.782 0 84.437 5.645
2020/Agosto 426.203 322.961 2.409 10.732 0 84.509 5.592
2020/Setembro 428.276 325.089 2.073 10.738 0 84.257 6.119
2020/Outubro 432.094 328.707 2.028 10.830 0 84.459 6.070
2020/Novembro 428.863 325.442 2.012 10.849 0 84.456 6.104
2020/Decembro 423.708 320.905 1.974 10.879 0 84.455 5.495
2021/Xaneiro 426.074 323.593 2.038 10.896 0 84.172 5.375
2021/Febreiro 426.407 323.340 2.089 10.971 0 84.337 5.670
2021/Marzo 425.767 322.627 2.077 10.964 0 84.385 5.714
2021/Abril 430.096 326.880 2.081 10.985 0 84.632 5.518
2021/Maio 432.815 329.466 2.093 10.975 0 84.837 5.444
2021/Xuño 434.608 331.171 2.130 10.943 0 84.886 5.478
2021/Xullo 444.505 340.554 2.168 11.008 0 85.194 5.581
2021/Agosto 438.540 334.849 2.250 10.852 0 85.123 5.466
2021/Setembro 438.818 334.828 2.179 10.866 0 85.027 5.918

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

14-10-2021
Compartir: