Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Lugo
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 118.107 75.030 1.888 3.618 0 36.025 1.547
2017 119.618 77.123 1.900 3.569 0 35.457 1.569
2018 121.524 79.736 1.888 3.497 0 34.868 1.535
2019 122.803 82.052 1.893 3.353 0 33.988 1.517
2020 120.196 80.343 1.870 3.155 0 33.323 1.504
2020/Xaneiro 120.507 80.621 1.749 3.247 0 33.412 1.478
2020/Febreiro 121.229 81.254 1.750 3.260 0 33.517 1.448
2020/Marzo 118.961 79.061 1.741 3.224 0 33.417 1.518
2020/Abril 117.697 77.988 1.736 3.149 0 33.304 1.520
2020/Maio 118.614 78.855 1.814 3.128 0 33.343 1.474
2020/Xuño 119.329 79.279 2.084 3.107 0 33.369 1.490
2020/Xullo 121.741 81.495 2.223 3.100 0 33.385 1.538
2020/Agosto 121.575 81.474 2.050 3.102 0 33.388 1.561
2020/Setembro 121.432 81.630 1.892 3.110 0 33.270 1.530
2020/Outubro 121.479 81.712 1.866 3.141 0 33.243 1.517
2020/Novembro 120.236 80.581 1.801 3.151 0 33.154 1.549
2020/Decembro 119.557 80.170 1.732 3.145 0 33.079 1.431
2021/Xaneiro 118.646 79.305 1.796 3.128 0 32.947 1.470
2021/Febreiro 118.581 79.228 1.829 3.126 0 32.985 1.413
2021/Marzo 118.677 79.330 1.788 3.113 0 32.987 1.459
2021/Abril 119.240 79.806 1.827 3.122 0 32.993 1.492
2021/Maio 120.536 81.084 1.833 3.126 0 32.996 1.497
2021/Xuño 121.506 81.945 1.962 3.117 0 32.987 1.495
2021/Xullo 124.772 84.970 2.172 3.095 0 32.988 1.547
2021/Agosto 123.577 83.998 2.069 3.065 0 32.937 1.508
2021/Setembro 122.798 83.361 2.008 3.067 0 32.835 1.527

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

14-10-2021
Compartir: