Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Lugo
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2013 114.483 71.041 1.465 3.519 0 36.733 1.724
2014 114.738 71.330 1.545 3.596 0 36.668 1.598
2015 116.447 73.150 1.736 3.612 0 36.449 1.501
2016 118.107 75.030 1.888 3.618 0 36.025 1.547
   2016/Decembro 118.270 75.636 1.835 3.611 0 35.657 1.531
2017 119.618 77.123 1.900 3.569 0 35.457 1.569
   2017/Xaneiro 116.482 74.092 1.792 3.600 0 35.493 1.505
   2017/Febreiro 116.954 74.474 1.825 3.595 0 35.528 1.532
   2017/Marzo 117.336 74.806 1.866 3.584 0 35.511 1.569
   2017/Abril 118.538 75.913 1.876 3.598 0 35.557 1.594
   2017/Maio 118.759 76.213 1.883 3.602 0 35.546 1.515
   2017/Xuño 120.004 77.274 2.042 3.575 0 35.550 1.563
   2017/Xullo 122.565 79.795 2.020 3.562 0 35.547 1.641
   2017/Agosto 121.947 79.293 1.986 3.532 0 35.521 1.615
   2017/Setembro 122.153 79.510 1.997 3.561 0 35.504 1.581
   2017/Outubro 120.868 78.453 1.918 3.516 0 35.400 1.581
   2017/Novembro 120.151 77.919 1.839 3.556 0 35.235 1.602
   2017/Decembro 119.662 77.729 1.757 3.546 0 35.097 1.533

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

12-01-2018
Compartir: