Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Lugo
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2014 114.738 71.330 1.545 3.596 0 36.668 1.598
2015 116.447 73.150 1.736 3.612 0 36.449 1.501
2016 118.107 75.030 1.888 3.618 0 36.025 1.547
2017 119.618 77.123 1.900 3.569 0 35.457 1.569
   2017/Outubro 120.868 78.453 1.918 3.516 0 35.400 1.581
   2017/Novembro 120.151 77.919 1.839 3.556 0 35.235 1.602
   2017/Decembro 119.662 77.729 1.757 3.546 0 35.097 1.533
2018/Xaneiro 118.706 76.809 1.837 3.530 0 34.991 1.539
2018/Febreiro 118.942 77.056 1.852 3.542 0 35.007 1.485
2018/Marzo 120.280 78.250 1.798 3.546 0 35.109 1.577
2018/Abril 120.420 78.400 1.813 3.547 0 35.130 1.530
2018/Maio 121.506 79.464 1.864 3.546 0 35.140 1.492
2018/Xuño 122.476 80.342 1.934 3.514 0 35.130 1.556
2018/Xullo 124.158 82.089 2.001 3.481 0 35.013 1.574
2018/Agosto 123.522 81.736 2.001 3.450 0 34.759 1.576
2018/Setembro 123.383 81.662 2.027 3.460 0 34.691 1.543
2018/Outubro 121.957 80.522 1.918 3.442 0 34.552 1.523

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

16-11-2018
Compartir: