Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Lugo
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2015 116.447 73.150 1.736 3.612 0 36.449 1.501
2016 118.107 75.030 1.888 3.618 0 36.025 1.547
2017 119.618 77.123 1.900 3.569 0 35.457 1.569
2018 121.524 79.736 1.888 3.497 0 34.868 1.535
   2018/Setembro 123.383 81.662 2.027 3.460 0 34.691 1.543
   2018/Outubro 121.957 80.522 1.918 3.442 0 34.552 1.523
   2018/Novembro 121.484 80.203 1.830 3.458 0 34.467 1.526
   2018/Decembro 121.457 80.304 1.781 3.443 0 34.432 1.497
2019/Xaneiro 120.238 79.281 1.840 3.411 0 34.198 1.508
2019/Febreiro 120.612 79.795 1.854 3.425 0 34.075 1.463
2019/Marzo 121.700 80.752 1.867 3.431 0 34.121 1.529
2019/Abril 122.245 81.258 1.846 3.417 0 34.157 1.567
2019/Maio 122.802 81.929 1.896 3.397 0 34.113 1.467
2019/Xuño 124.104 83.105 1.976 3.374 0 34.149 1.500
2019/Xullo 125.552 84.474 2.115 3.321 0 34.068 1.574
2019/Agosto 125.583 84.614 2.053 3.320 0 34.041 1.555
2019/Setembro 123.895 83.126 2.047 3.291 0 33.891 1.540

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

14-10-2019
Compartir: