Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Ourense
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2013 97.728 68.248 292 3.390 0 25.799 0
2014 97.918 68.301 284 3.409 0 25.925 0
2015 98.927 69.328 294 3.387 0 25.918 0
2016 99.626 70.421 344 3.345 0 25.516 0
   2016/Decembro 100.165 71.163 270 3.331 0 25.401 0
2017 100.714 71.830 368 3.318 0 25.198 0
   2017/Xaneiro 98.831 70.055 288 3.326 0 25.162 0
   2017/Febreiro 99.041 70.240 301 3.321 0 25.179 0
   2017/Marzo 98.935 70.079 308 3.332 0 25.216 0
   2017/Abril 99.738 70.722 368 3.352 0 25.296 0
   2017/Maio 99.841 70.802 381 3.338 0 25.320 0
   2017/Xuño 100.146 71.081 396 3.318 0 25.351 0
   2017/Xullo 102.162 73.207 341 3.329 0 25.285 0
   2017/Agosto 102.373 73.182 717 3.289 0 25.185 0
   2017/Setembro 102.499 73.609 438 3.297 0 25.155 0
   2017/Outubro 101.742 73.036 302 3.293 0 25.111 0
   2017/Novembro 101.751 73.085 285 3.303 0 25.078 0
   2017/Decembro 101.511 72.864 291 3.313 0 25.043 0

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

12-01-2018
Compartir: