Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Ourense
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2014 97.918 68.301 284 3.409 0 25.925 0
2015 98.927 69.328 294 3.387 0 25.918 0
2016 99.626 70.421 344 3.345 0 25.516 0
2017 100.714 71.830 368 3.318 0 25.198 0
   2017/Agosto 102.373 73.182 717 3.289 0 25.185 0
   2017/Setembro 102.499 73.609 438 3.297 0 25.155 0
   2017/Outubro 101.742 73.036 302 3.293 0 25.111 0
   2017/Novembro 101.751 73.085 285 3.303 0 25.078 0
   2017/Decembro 101.511 72.864 291 3.313 0 25.043 0
2018/Xaneiro 100.707 72.207 329 3.276 0 24.895 0
2018/Febreiro 100.998 72.501 331 3.268 0 24.898 0
2018/Marzo 101.513 72.957 343 3.264 0 24.949 0
2018/Abril 101.591 73.068 335 3.280 0 24.908 0
2018/Maio 101.858 73.323 397 3.253 0 24.885 0
2018/Xuño 103.276 74.620 439 3.241 0 24.976 0
2018/Xullo 104.140 75.765 422 3.208 0 24.745 0
2018/Agosto 102.774 75.012 387 3.175 0 24.200 0

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

25-09-2018
Compartir: