Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Ourense
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 99.626 70.421 344 3.345 0 25.516 0
2017 100.714 71.830 368 3.318 0 25.198 0
2018 102.198 73.980 413 3.227 0 24.578 0
2019 102.675 75.414 432 3.077 0 23.751 0
2020 100.917 74.233 442 2.908 0 23.334 0
2020/Xaneiro 101.492 74.764 378 3.003 0 23.347 0
2020/Febreiro 102.172 75.254 398 3.022 0 23.498 0
2020/Marzo 99.559 72.839 405 2.978 0 23.337 0
2020/Abril 98.611 72.047 445 2.895 0 23.224 0
2020/Maio 99.300 72.680 479 2.869 0 23.272 0
2020/Xuño 100.069 73.382 498 2.879 0 23.310 0
2020/Xullo 101.570 74.886 428 2.880 0 23.376 0
2020/Agosto 102.184 75.269 687 2.864 0 23.364 0
2020/Setembro 102.253 75.607 477 2.870 0 23.299 0
2020/Outubro 102.429 75.813 367 2.882 0 23.367 0
2020/Novembro 101.063 74.495 364 2.880 0 23.324 0
2020/Decembro 100.304 73.757 381 2.870 0 23.296 0
2021/Xaneiro 100.149 73.602 416 2.891 0 23.240 0
2021/Febreiro 100.061 73.473 432 2.909 0 23.247 0
2021/Marzo 99.861 73.302 460 2.886 0 23.213 0
2021/Abril 100.548 73.951 498 2.883 0 23.216 0
2021/Maio 101.583 74.911 504 2.910 0 23.258 0
2021/Xuño 101.709 75.050 519 2.882 0 23.258 0
2021/Xullo 103.933 77.205 512 2.899 0 23.317 0
2021/Agosto 102.982 76.330 511 2.866 0 23.275 0
2021/Setembro 102.685 75.925 697 2.865 0 23.198 0

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

14-10-2021
Compartir: