Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Ourense
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2015 98.927 69.328 294 3.387 0 25.918 0
2016 99.626 70.421 344 3.345 0 25.516 0
2017 100.714 71.830 368 3.318 0 25.198 0
2018 102.198 73.980 413 3.227 0 24.578 0
   2018/Novembro 101.876 74.281 310 3.185 0 24.100 0
   2018/Decembro 101.446 73.830 318 3.184 0 24.114 0
2019/Xaneiro 100.611 73.243 352 3.134 0 23.882 0
2019/Febreiro 101.051 73.676 399 3.128 0 23.848 0
2019/Marzo 101.444 74.030 394 3.127 0 23.893 0
2019/Abril 101.545 74.218 377 3.115 0 23.835 0
2019/Maio 102.335 74.991 448 3.074 0 23.822 0
2019/Xuño 103.333 75.882 451 3.100 0 23.900 0
2019/Xullo 104.333 77.069 421 3.067 0 23.776 0
2019/Agosto 104.402 77.197 429 3.050 0 23.726 0
2019/Setembro 103.957 76.416 911 3.022 0 23.608 0
2019/Outubro 102.973 76.012 342 3.028 0 23.591 0
2019/Novembro 103.583 76.607 322 3.049 0 23.605 0

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

13-12-2019
Compartir: