Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Pontevedra
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2014 313.637 223.430 1.168 8.747 0 66.450 13.842
2015 320.944 230.462 1.078 8.788 0 67.271 13.345
2016 327.643 236.761 1.142 8.790 0 67.394 13.557
2017 336.158 245.350 1.294 8.785 0 67.118 13.611
   2017/Agosto 343.788 251.132 2.418 8.720 0 67.409 14.109
   2017/Setembro 343.110 251.918 1.141 8.751 0 67.463 13.837
   2017/Outubro 339.546 248.868 1.239 8.798 0 66.961 13.680
   2017/Novembro 341.418 250.760 1.179 8.809 0 66.759 13.911
   2017/Decembro 335.481 245.645 1.167 8.804 0 66.600 13.265
2018/Xaneiro 336.157 246.579 1.278 8.734 0 66.393 13.173
2018/Febreiro 337.853 247.905 1.316 8.801 0 66.550 13.281
2018/Marzo 339.832 249.199 1.222 8.837 0 67.050 13.524
2018/Abril 343.217 252.724 1.205 8.812 0 66.960 13.516
2018/Maio 347.637 256.883 1.322 8.769 0 67.118 13.545
2018/Xuño 354.084 262.566 1.316 8.769 0 67.655 13.778
2018/Xullo 358.299 266.590 1.271 8.716 0 67.607 14.115
2018/Agosto 352.174 261.407 1.211 8.640 0 67.111 13.805

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

25-09-2018
Compartir: