Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Pontevedra
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2016 327.643 236.761 1.142 8.790 0 67.394 13.557
2017 336.158 245.350 1.294 8.785 0 67.118 13.611
2018 347.509 256.820 1.342 8.739 0 67.000 13.608
2019 354.983 264.618 1.312 8.492 0 66.998 13.563
2020 349.207 260.004 1.308 8.193 0 66.641 13.061
2020/Xaneiro 350.880 261.718 1.336 8.315 0 66.369 13.142
2020/Febreiro 354.022 264.380 1.354 8.362 0 66.682 13.244
2020/Marzo 340.116 251.371 1.229 8.271 0 66.258 12.987
2020/Abril 337.210 249.306 1.250 8.057 0 65.857 12.740
2020/Maio 342.390 253.900 1.286 8.056 0 66.215 12.933
2020/Xuño 346.525 257.511 1.314 8.106 0 66.636 12.958
2020/Xullo 354.552 264.710 1.280 8.138 0 67.108 13.316
2020/Agosto 355.137 265.080 1.381 8.129 0 67.139 13.408
2020/Setembro 353.145 263.835 1.339 8.131 0 66.730 13.110
2020/Outubro 356.708 267.200 1.311 8.208 0 66.910 13.079
2020/Novembro 353.424 263.876 1.304 8.261 0 66.891 13.092
2020/Decembro 346.377 257.163 1.311 8.286 0 66.899 12.718
2021/Xaneiro 348.796 259.884 1.444 8.282 0 66.704 12.482
2021/Febreiro 348.502 259.075 1.452 8.312 0 66.891 12.772
2021/Marzo 346.761 257.343 1.396 8.285 0 66.967 12.770
2021/Abril 349.855 260.286 1.387 8.292 0 67.235 12.655
2021/Maio 354.061 264.043 1.415 8.297 0 67.595 12.711
2021/Xuño 358.863 268.291 1.475 8.240 0 67.859 12.998
2021/Xullo 366.050 274.942 1.393 8.276 0 68.251 13.188
2021/Agosto 362.392 271.551 1.434 8.166 0 68.101 13.140
2021/Setembro 361.583 270.352 2.471 8.112 0 67.799 12.849

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día de cada mes.

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

14-10-2021
Compartir: