Enquisa de condición de vida das familias. Módulo de dependencia. Personas coidadoras. Principais resultados

Unidade: Incidencia e porcentaxe
Espazo=Galicia
  20072011
Coidadores de persoas con dependencia (Incidencia) 4,5 4,4
   Distribución por sexo    
      Home 27,7 31,0
      Muller 72,3 69,0
   Distribución por idade    
      Menos de 45 anos 26,6 23,8
      De 45 a 64 anos 50,2 49,2
      De 65 ou máis anos 23,2 27,0
   Distribución por número de horas que lles dedican ao coidado    
      Menos de 15 horas semanais 26,9 25,0
      De 15 a 29 horas semanais 17,7 20,9
      De 30 a 69 horas semanais 20,8 27,8
      De 70 a 89 horas semanais 16,8 13,6
      90 ou máis horas semanais 17,8 12,7
   Distribución segundo coiden persoas con dependencia do seu fogar ou non    
      Ningunha 27,3 27,6
      Unha 67,7 68,8
      Dúas ou máis 5,0 3,7
   Actividades ou relacións que os coidadores tiveron que suprimir ou reducir para poder coidar persoas con dependencia    
      Actividades de ocio ou relacións sociais 80,9 77,6
      Vida familiar 52,3 61,6
      Traballo doméstico 48,7 52,8
      Traballo remunerado ou estudos 22,2 30,5

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para Galicia, como a porcentaxe de persoas coidadoras sobre o conxunto de persoas de Galicia.
26-06-2012
Compartir: