Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo2018/Abril2018/Maio2018/Xuño
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
Sociedades Mercantís (Total) 375 22.194.458 394 9.506.186 397 26.450.392 394 9.241.084 388 10.099.427 359 6.256.203
Sociedades Anónimas (SA) 0 0 0 0 1 60.000 1 60.000 1 60.000 0 0
Sociedades Limitadas (SL) 374 22.193.258 391 9.499.786 395 26.389.792 393 9.181.084 380 9.882.527 353 6.247.667
Outras sociedades 1 1.200 3 6.400 1 600 0 0 7 156.900 6 8.536

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
06-07-2018
Compartir: