Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  20172017/Decembro
  NúmeroCapitalNúmeroCapital
Sociedades Mercantís (Total) 4.093 312.373.814 290 7.576.916
Sociedades Anónimas (SA) 15 1.448.000 2 120.000
Sociedades Limitadas (SL) 4.037 310.810.769 286 7.450.908
Outras sociedades 41 115.045 2 6.008

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-01-2018
Compartir: