Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo
  NúmeroCapitalNúmeroCapitalNúmeroCapital
Sociedades Mercantís (Total) 375 22.194.458 394 9.506.186 397 26.450.392
Sociedades Anónimas (SA) 0 0 0 0 1 60.000
Sociedades Limitadas (SL) 374 22.193.258 391 9.499.786 395 26.389.792
Outras sociedades 1 1.200 3 6.400 1 600

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
06-04-2018
Compartir: