Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  2019/Xaneiro2019/Febreiro2019/Marzo2019/Abril2019/Maio2019/Xuño2019/Xullo2019/Agosto2019/Setembro
Galicia 374 384 381 373 338 251 289 195 265
   A Coruña 143 172 181 171 142 98 107 91 118
   Lugo 37 34 35 30 40 24 31 21 24
   Ourense 32 37 31 40 39 27 31 10 23
   Pontevedra 162 141 134 132 117 102 120 73 100

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
04-10-2019
Compartir: