Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  2020/Xaneiro2020/Febreiro2020/Marzo2020/Abril
Galicia 326 388 344 96
   A Coruña 121 179 142 41
   Lugo 31 38 37 18
   Ourense 31 37 38 10
   Pontevedra 143 134 127 27

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
06-05-2020
Compartir: