Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  20172017/Decembro
Galicia 4.093 290
   A Coruña 1.791 125
   Lugo 374 25
   Ourense 435 28
   Pontevedra 1.493 112

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-01-2018
Compartir: