Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo
Galicia 375 394 397
   A Coruña 170 192 162
   Lugo 21 46 49
   Ourense 21 29 54
   Pontevedra 163 127 132

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
06-04-2018
Compartir: