Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo2018/Abril2018/Maio2018/Xuño2018/Xullo2018/Agosto2018/Setembro
Galicia 375 394 397 394 388 359 291 245 262
   A Coruña 170 192 162 175 171 143 105 112 106
   Lugo 21 46 49 48 43 47 31 32 24
   Ourense 21 29 54 46 33 44 26 15 23
   Pontevedra 163 127 132 125 141 125 129 86 109

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-10-2018
Compartir: