Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  2020/Xaneiro
Galicia 326
   A Coruña 121
   Lugo 31
   Ourense 31
   Pontevedra 143

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-02-2020
Compartir: