Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  2020/Xaneiro2020/Febreiro2020/Marzo2020/Abril2020/Maio2020/Xuño2020/Xullo2020/Agosto
Galicia 326 388 344 96 109 241 302 259
   A Coruña 121 179 142 41 54 84 130 109
   Lugo 31 38 37 18 18 18 33 26
   Ourense 31 37 38 10 5 30 27 29
   Pontevedra 143 134 127 27 32 109 112 95

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
04-09-2020
Compartir: