Sociedades mercantís constituídas segundo provincia e forma xurídica

Unidade: Número, euros
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Medidas=Número
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo2018/Abril2018/Maio2018/Xuño
Galicia 375 394 397 394 388 359
   A Coruña 170 192 162 175 171 143
   Lugo 21 46 49 48 43 47
   Ourense 21 29 54 46 33 44
   Pontevedra 163 127 132 125 141 125

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
06-07-2018
Compartir: