Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  2018/Xaneiro2018/Febreiro2018/Marzo2018/Abril2018/Maio2018/Xuño2018/Xullo2018/Agosto2018/Setembro
Homes 367 378 361 398 348 341 261 229 230
Mulleres 117 140 130 118 147 119 88 86 97
Total 484 518 491 516 495 460 349 315 327
% Homes 75,8 73,0 73,5 77,1 70,3 74,1 74,8 72,7 70,3
% Mulleres 24,2 27,0 26,5 22,9 29,7 25,9 25,2 27,3 29,7

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-10-2018
Compartir: