Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  2019/Xaneiro2019/Febreiro2019/Marzo2019/Abril2019/Maio2019/Xuño2019/Xullo2019/Agosto2019/Setembro2019/Outubro2019/Novembro
Homes 359 371 353 332 312 234 279 199 258 329 257
Mulleres 115 127 121 127 115 86 92 52 86 96 75
Total 474 498 474 459 427 320 371 251 344 425 332
% Homes 75,7 74,5 74,5 72,3 73,1 73,1 75,2 79,3 75,0 77,4 77,4
% Mulleres 24,3 25,5 25,5 27,7 26,9 26,9 24,8 20,7 25,0 22,6 22,6

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
05-12-2019
Compartir: