Sociedades mercantís con escisións, fusións e concurso de acredores

Unidade: Número
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  Realizan escisiónFusionadasSituación concursal
2017 23 44 250
2018 16 50 200
   2018/Xaneiro 1 11 13
   2018/Febreiro 2 6 11
   2018/Marzo 4 5 6
   2018/Abril 0 1 16
   2018/Maio 0 2 11
   2018/Xuño 0 3 29
   2018/Xullo 2 4 23
   2018/Agosto 2 0 14
   2018/Setembro 1 5 8
   2018/Outubro 1 6 27
   2018/Novembro 1 4 25
   2018/Decembro 2 3 15

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
04-01-2019
Compartir: