Sociedades mercantís con escisións, fusións e concurso de acredores

Unidade: Número
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  Realizan escisiónFusionadasSituación concursal
2016 16 58 265
2017 23 44 250
   2017/Xaneiro 7 10 19
   2017/Febreiro 2 3 30
   2017/Marzo 1 2 28
   2017/Abril 2 2 18
   2017/Maio 4 2 17
   2017/Xuño 4 4 24
   2017/Xullo 0 0 21
   2017/Agosto 1 1 24
   2017/Setembro 2 7 2
   2017/Outubro 0 2 27
   2017/Novembro 0 4 18
   2017/Decembro 0 7 22

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
05-01-2018
Compartir: