Sociedades mercantís con escisións, fusións e concurso de acredores

Unidade: Número
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  Realizan escisiónFusionadasSituación concursal
2017 23 44 250
   2017/Outubro 0 2 27
   2017/Novembro 0 4 18
   2017/Decembro 0 7 22
2018/Xaneiro 1 11 13
2018/Febreiro 2 6 11
2018/Marzo 4 5 6
2018/Abril 0 1 16
2018/Maio 0 2 11
2018/Xuño 0 3 29
2018/Xullo 2 4 23
2018/Agosto 2 0 14
2018/Setembro 1 5 8

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
05-10-2018
Compartir: