Índices de valor unitario encadeados por áreas xeográficas. Referencia 2010

Fluxo=EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS Destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  2019/Maio2020/Maio
UEM 110,26 106,31
UE 110,06 105,48
OCDE 110,69 105,66
Resto do Mundo 99,39 104,16

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-08-2020
Compartir: