Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS Espazo=Galicia
  2016/Outubro2017/Outubro
BENS DE CONSUMO 121,23 119,00
BENS INTERMEDIOS 104,44 107,09
BENS DE CAPITAL 106,61 105,26
NON ENERXÉTICO 106,63 105,71
IVU TOTAL 111,27 111,81

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2016 son provisionais
03-01-2018
Compartir: