Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS Espazo=Galicia
  2016/Outubro2017/Outubro
BENS DE CONSUMO 121,30 119,11
BENS INTERMEDIOS 103,73 105,89
BENS DE CAPITAL 105,77 102,57
NON ENERXÉTICO 106,76 105,84
IVU TOTAL 110,90 111,04

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
04-01-2019
Compartir: