Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS Espazo=Galicia
  2016/Outubro2017/Outubro
BENS DE CONSUMO 118,39 115,84
BENS INTERMEDIOS 96,80 100,86
BENS DE CAPITAL 118,62 123,85
NON ENERXÉTICO 110,91 110,46
IVU TOTAL 111,36 111,93

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
04-01-2019
Compartir: