Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS Espazo=Galicia
  2016/Outubro2017/Outubro
BENS DE CONSUMO 118,43 115,93
BENS INTERMEDIOS 94,74 99,50
BENS DE CAPITAL 119,42 122,37
NON ENERXÉTICO 110,41 110,24
IVU TOTAL 110,71 111,35

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2016 son provisionais
03-01-2018
Compartir: