Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS Espazo=Galicia
  2019/Maio2020/Maio
BENS DE CONSUMO 108,07 105,04
BENS INTERMEDIOS 116,23 110,86
BENS DE CAPITAL 93,22 93,50
NON ENERXÉTICO 103,58 102,56
IVU TOTAL 113,15 108,91

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-08-2020
Compartir: