Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Fluxo=EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS Espazo=Galicia
  2019/Maio2020/Maio
BENS DE CONSUMO 106,80 106,44
BENS INTERMEDIOS 109,31 99,20
BENS DE CAPITAL 116,44 123,82
NON ENERXÉTICO 106,24 103,30
IVU TOTAL 109,49 105,93

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2019 son provisionais
31-08-2020
Compartir: