Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Por destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
   2016/Xuño 107,83 106,65
   2016/Xullo 102,66 106,39
   2016/Agosto 106,63 106,23
   2016/Setembro 108,60 105,90
   2016/Outubro 110,90 111,36
   2016/Novembro 109,03 112,80
   2016/Decembro 111,76 107,10
   2017/Xaneiro 112,13 107,41
   2017/Febreiro 110,18 107,68
   2017/Marzo 109,63 104,19
   2017/Abril 110,86 102,77
   2017/Maio 107,84 102,49
   2017/Xuño 107,28 104,52
   2017/Xullo 109,64 105,93
   2017/Agosto 109,26 108,40
   2017/Setembro 112,34 110,38
   2017/Outubro 111,04 111,93
   2017/Novembro 112,31 108,66
   2017/Decembro 118,06 109,74
2018 - -
   2018/Xaneiro 113,29 107,21
   2018/Febreiro 114,77 106,96
   2018/Marzo 117,69 104,56
   2018/Abril 112,27 103,08
   2018/Maio 113,97 105,16
   2018/Xuño 115,82 106,53

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2017 son provisionais
(-) Non procede

04-09-2018
Compartir: