Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Por destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
   2015/Outubro 105,66 116,72
   2015/Novembro 112,28 115,98
   2015/Decembro 106,55 111,41
   2016/Xaneiro 106,25 108,57
   2016/Febreiro 104,71 107,73
   2016/Marzo 100,22 107,09
   2016/Abril 104,02 105,27
   2016/Maio 102,31 102,26
   2016/Xuño 107,70 105,82
   2016/Xullo 103,16 106,17
   2016/Agosto 106,37 106,24
   2016/Setembro 108,46 105,90
   2016/Outubro 111,27 110,71
   2016/Novembro 107,84 111,86
   2016/Decembro 111,15 107,48
2017 .. ..
   2017/Xaneiro 112,81 107,76
   2017/Febreiro 110,54 109,55
   2017/Marzo 109,90 105,42
   2017/Abril 110,92 103,76
   2017/Maio 107,84 103,34
   2017/Xuño 107,22 105,05
   2017/Xullo 110,13 106,65
   2017/Agosto 109,53 108,34
   2017/Setembro 112,03 111,25
   2017/Outubro 111,81 111,35

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2016 son provisionais
(..) Dato non dispoñible

03-01-2018
Compartir: