Índices de valor unitario encadeados por destino económico. Referencia 2010

Por destino económico=IVU TOTAL Espazo=Galicia
  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
   2015/Decembro 106,55 111,41
   2016/Xaneiro 106,25 108,57
   2016/Febreiro 104,71 107,73
   2016/Marzo 100,22 107,09
   2016/Abril 104,02 105,27
   2016/Maio 102,31 102,26
   2016/Xuño 107,70 105,82
   2016/Xullo 103,16 106,17
   2016/Agosto 106,37 106,24
   2016/Setembro 108,46 105,90
   2016/Outubro 111,27 110,71
   2016/Novembro 107,84 111,86
   2016/Decembro 111,15 107,48
2017 111,18 106,60
   2017/Xaneiro 112,87 107,38
   2017/Febreiro 110,76 107,52
   2017/Marzo 110,23 104,17
   2017/Abril 110,79 102,69
   2017/Maio 108,29 102,53
   2017/Xuño 107,76 103,54
   2017/Xullo 109,95 106,02
   2017/Agosto 109,13 106,90
   2017/Setembro 112,50 110,24
   2017/Outubro 111,38 110,35
   2017/Novembro 112,20 108,68
   2017/Decembro 118,14 109,72

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2016 son provisionais
05-03-2018
Compartir: