Salario bruto anual segundo sexo e grupo de idade

Unidade: Euros
Grupo de idade=Total
  20102014
  EspañaGaliciaEspañaGalicia
Total 22.790,2 20.242,0 22.858,2 20.195,9
Homes 25.479,7 22.626,2 25.727,2 22.505,1
Mulleres 19.735,2 17.691,1 19.744,8 17.797,0

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: