Salario bruto anual segundo sexo e grupo de idade. Ano 2014

Unidade: Euros
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 20.195,9 22.505,1 17.797,0
Menor de 25 11.539,3 11.917,6 11.161,9
25-34 16.311,6 18.487,1 14.035,9
35-44 20.342,1 22.363,6 18.408,3
45-54 22.360,8 24.841,7 19.621,3
55 e máis 23.483,5 26.434,8 20.161,4

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: