Salario bruto anual segundo sexo e tipo de contrato. Ano 2014

Unidade: Euros
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 20.195,9 22.505,1 17.797,0
Duración indefinida 21.591,5 24.073,9 18.975,5
Duración determinada 15.229,3 16.738,8 13.739,1

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: