Salario bruto anual segundo sexo e tipo de xornada. Ano 2014

Unidade: Euros
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 20.195,9 22.505,1 17.797,0
Tempo completo 23.272,3 24.344,9 21.856,3
Tempo parcial 8.989,2 9.489,8 8.781,8

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE
23-06-2017
Compartir: