Esperanza de vida segundo o sexo. Ano 2016

Unidade: Anos
Esperanza vida=Ao nacer
  TotalHomesMulleres
Galicia 82,78 79,51 86,00
   A Coruña 82,56 79,19 85,85
   Lugo 82,65 79,46 86,01
   Ourense 83,27 80,32 86,22
   Pontevedra 82,93 79,64 86,10

Fonte: IGE - Consellería de Sanidade. Táboas de mortalidade
Nota: Os datos do ano 2017 son provisionais
15-02-2019
Compartir: