Poboación de 16 e máis anos por sexo, grupos de idade e relación coa actividade económica. Galicia

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total
  TotalHomesMulleres
  TotalActivosPoboación ocupadaPoboación paradaInactivosTotalActivosPoboación ocupadaPoboación paradaInactivosTotalActivosPoboación ocupadaPoboación paradaInactivos
2000 2.318,5 1.188,6 1.011,9 176,8 1.124,3 1.104,2 682,5 612,0 70,5 416,2 1.214,3 506,1 399,8 106,3 708,2
2001 2.331,7 1.158,6 1.031,0 127,6 1.170,6 1.110,4 670,4 618,2 52,1 437,5 1.221,3 488,3 412,7 75,5 733,0
2002 2.341,5 1.180,0 1.036,7 143,3 1.161,5 1.114,7 677,6 621,4 56,2 437,1 1.226,8 502,3 415,2 87,1 724,4
2003 2.351,6 1.226,9 1.071,3 155,5 1.124,8 1.120,3 696,0 637,0 59,0 424,3 1.231,3 530,9 434,3 96,5 700,4
2004 2.360,7 1.256,0 1.086,0 170,0 1.104,7 1.125,4 703,2 638,5 64,6 422,2 1.235,3 552,8 447,5 105,4 682,5
2005 2.371,3 1.257,0 1.132,8 124,2 1.114,3 1.130,9 706,4 655,7 50,8 424,5 1.240,4 550,6 477,1 73,5 689,8
2006 2.380,4 1.270,9 1.164,9 106,1 1.109,5 1.136,0 702,1 660,1 42,0 433,9 1.244,5 568,9 504,8 64,1 675,6
2007 2.391,3 1.291,0 1.193,3 97,8 1.100,2 1.142,4 717,1 676,1 41,0 425,2 1.248,9 573,9 517,2 56,7 675,0
2008 2.401,1 1.314,8 1.201,2 113,6 1.086,3 1.148,5 725,6 672,3 53,4 422,8 1.252,6 589,1 528,9 60,2 663,5
2009 2.407,0 1.319,5 1.155,4 164,1 1.087,5 1.152,3 714,0 630,8 83,2 438,2 1.254,7 605,4 524,6 80,9 649,2
2010 2.406,9 1.304,4 1.104,5 199,9 1.102,5 1.152,9 705,6 602,7 103,0 447,2 1.254,0 598,8 501,8 96,9 655,2
2011 2.403,5 1.316,6 1.089,3 227,2 1.086,9 1.151,6 703,0 586,6 116,4 448,6 1.251,9 613,5 502,7 110,8 638,4
2012 2.395,2 1.317,7 1.047,2 270,5 1.077,5 1.147,6 700,2 554,6 145,6 447,5 1.247,5 617,5 492,6 124,9 630,0
2013 2.382,3 1.290,9 1.006,4 284,6 1.091,4 1.141,1 683,1 530,6 152,5 458,0 1.241,2 607,9 475,8 132,1 633,3
2014 2.368,6 1.273,9 998,0 275,8 1.094,7 1.134,2 668,9 524,3 144,6 465,3 1.234,4 605,0 473,7 131,2 629,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
24-10-2019
Compartir: