Poboación de 16 e máis anos por sexo, grupos de idade e relación coa actividade económica. Galicia

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=Total
  2016/III2017/II2017/III
Total 2.349,3 2.343,9 2.339,9
Poboación activa 1.264,6 1.250,3 1.254,2
Poboación ocupada 1.057,9 1.048,9 1.072,5
Poboación parada 206,7 201,5 181,7
Poboación inactiva 1.084,7 1.093,6 1.085,6

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
18-12-2018
Compartir: