Poboación de 16 e máis anos por sexo, grupos de idade e relación coa actividade económica. Galicia

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=Total
  2018/II2019/I2019/II
Total 2.333,5 2.333,9 2.334,3
Activos 1.250,8 1.234,2 1.239,1
Poboación ocupada 1.075,8 1.080,2 1.098,8
Poboación parada 175,0 153,9 140,4
Inactivos 1.082,7 1.099,7 1.095,2

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
28-01-2020
Compartir: