Poboación ocupada por sexo, grupos de idade e sector económico (CNAE 2009). Galicia. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Actividade=Total
  2016/III2017/II2017/III
Total 1.057,9 1.048,9 1.072,5
Homes 559,8 550,0 564,4
Mulleres 498,1 498,9 508,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
25-10-2018
Compartir: