Poboación ocupada por sexo, grupos de idade e sector económico (CNAE 2009). Galicia

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Actividade=Total
  2018/I2018/IV2019/I
Total 1.050,1 1.088,1 1.080,2
Homes 548,2 568,3 560,2
Mulleres 501,9 519,8 520,0

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
24-10-2019
Compartir: