Poboación ocupada por sexo, grupos de idade e sector económico (CNAE 2009). Galicia

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Actividade=Total
  2018/II2019/I2019/II
Total 1.075,8 1.080,2 1.098,8
Homes 559,2 560,2 574,0
Mulleres 516,6 520,0 524,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
28-01-2020
Compartir: