Poboación ocupada por sector económico (CNAE 2009)

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 1.050,1 1.088,1 1.080,2
Agricultura e pesca 69,7 67,9 63,6
Industria 169,8 169,7 171,6
Construción 65,8 67,0 65,1
Servizos 744,7 783,4 780,0

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
24-10-2019
Compartir: