Poboación ocupada por sector económico (CNAE 2009)

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 1.075,8 1.080,2 1.098,8
Agricultura e pesca 64,2 63,6 67,1
Industria 169,4 171,6 177,4
Construción 68,8 65,1 67,1
Servizos 773,5 780,0 787,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
28-01-2020
Compartir: