Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo

Unidade: Porcentaxes
Actividade=Taxa de ocupación Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 46,1 46,3 47,1
Homes 50,1 50,2 51,4
Mulleres 42,4 42,7 43,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
28-01-2020
Compartir: