Poboación activa por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Espazo=Galicia
  2016/III2017/II2017/III
Total 1.264,6 1.250,3 1.254,2
Homes 664,0 649,6 650,6
Mulleres 600,6 600,8 603,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
18-12-2018
Compartir: