Poboación activa por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 1.236,6 1.237,0 1.234,2
Homes 639,3 641,0 637,7
Mulleres 597,3 596,0 596,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
24-10-2019
Compartir: