Poboación activa por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias

Unidade: Miles de persoas
Idade=Total Espazo=Galicia
  2018/II2019/I2019/II
Total 1.250,8 1.234,2 1.239,1
Homes 641,4 637,7 642,9
Mulleres 609,4 596,5 596,2

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-01-2020
Compartir: