Asalariados por tipo de contrato ou relación laboral, sexo e grupos de idade. Galicia e provincias

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=Total Espazo=Galicia
  2016/III2017/II2017/III
Total 837,9 821,3 847,9
De duración indefinida 608,3 598,0 609,4
Temporal 229,6 223,3 238,5

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
26-07-2018
Compartir: