Poboación asalariada por tipo de contrato ou relación laboral, sexo e grupos de idade. Galicia e provincias

Unidade: Miles de persoas
Sexo=Total Idade=Total Espazo=Galicia
  2018/I2018/IV2019/I
Total 831,4 873,3 865,1
De duración indefinida 609,7 646,5 641,5
Temporal 221,7 226,8 223,6

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-04-2020
Compartir: